PODIJELI

Hrvatski generali Ante Gotovina i Mladen Markač pušteni su na slobodu odlukom Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine na području bivše Jugoslavije, na čelu s Theodorom Meronom.

Sud je odbacio zaključke raspravnog vijeća prema kojima su Gotovina i Markač učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, kao i optužbe za prekomjerno granatiranje Knina, Gračaca, Obrovca i Benkovca. Oba generala su oslobođena i komandne odgovornosti.

Žalbeno vijeće smatra da je Pretresno vijeće pogriješilo u iznošenju granice od 200 metara. Pretresno vijeće nema nikakav dokaz koji bi sugerirao granicu greške od 200 metara. Sudija Meron je rekao da nema razloga da se radi o toj granici.

Vijeće je poništilo odluku Pretresnog vijeća o postojanju udruženog zločinačkog poduhvata i odlučilo da neće izricati presude o alternativnim vidovima odgovornosti.

Prema riječima sudije Merona, ne može se zaključiti da su ljudi koji su učestvovali u legitimnim artiljerijskim napadima imali namjeru učestvovati u prisilnom preseljenju srpskog stanovništva.

General HV-a Mladen Markač nije pridonio krivičnim djelima specijalne policije niti je na njih mogao utjecati.

“Poništavam osuđujuće presude za progon, deportiranje, ubistva i nečovječno postupanje, te za pljačku javne i privatne imovine, okrutno postupanje, kao i kršenje zakona ratovanja te izričem oslobađajuću presudu po tačkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 – optuženicima”, rekao je sudija Meron.

Ministar Ante Kotromanović avionom Vlade Hrvatske otići će po oslobođene generale u Hag.

Ovakva odluka izazvala je veliko oduševljenje među građanima koji su na gradskim trgovima pratili donošenje presude.

U aprilu prošle godine Gotovina je osuđen na 24, a Markač na 18 godina zatvora zbog ratnih zločina.

Njihovi advokati potom su podnijeli žalbe, a danas im je izrečena pravomoćna presuda.

PODIJELI

OSTAVITI ODGOVOR