Inicijative i pitanja vijećnika sa 11.sjednice: Neprijavljeni radnici na gradilištu pod nadzorom...

Inicijative i pitanja vijećnika sa 11.sjednice: Neprijavljeni radnici na gradilištu pod nadzorom Općine i Vlade FBiH, problemi u Domu zdravlja, šta je sa stanice u Petrovicama, (ne)najvaljene radarske kontrole…

544
0
SHARE

31.03.2022. je održana 11. redovna sjednica Općinskog vijeća Kalesija
(kompletnu sjednicu možete pogledati OVDJE)
Sjednica je počela nešto iza 10 sati, a uz nekoliko pauza sjednica je završila oko 20.30 sati.

Na sjednici je bilo nekoliko zanimljivih vijećničkih inicijativa i pitanja.

Ukupno je bilo 5 inicijativa, od čega tri od vijećnika Admira Karića (NiP), jedna od Edina Majdančića (SDA) i jedna od Mirsada Omerovića (nacionalna manjina).
Omerović je tražio da mu se kao predstavniku “nacionalnih manjina” omogući formiranje Kluba vijećnika. Majdančić je tražio dodatni angažman jednog poštara za područje Vukovija u vrijeme podjele penzija.
Karić je tražio da se ispita regularnost građevinske dodjele za gradnju višespratnog objekta Seada Džafića pored zgrade Općine (inicijativa nije dobila podršku OV), a dvije inicijative su upućene Policijskoj stanici i Općinskom sudu u Kalesiji. Karić je od PS tražio da buduće radarske kontrole najavljuju putem lokalnih medija i BIHAMK-a, kako se radi u svim gradovima i općinama, te da Kalesija treba da ima istu praksu. Od Općinskog suda je zatraženo da se ukine zabrana korištenja mobitela za goste zgrade Suda, jer se radi o rijetkom Sudu koji ima praksu oduzimanja mobitela na ulazu u zgradu.

Posebno zanimljva su pitanja vijećnika, a na ovoj sjednici  je bilo 6 vijećničkih pitanja, sve od strane dva vijećnika Naroda i Pravde (NiP).

VIDEO: Pogledajte 3 vijećnika pitanja i 3 inicijative od Admira Karića


Admir Karić (NiP) je imao tri vijećnička pitanja.
Prvo pitanje se odnosilo na neprijavljene radnike koji rade na projektu zatvaranja kolektivnih centara u Kalesiji, odnosno na zgradi koju finansira Vlada FBiH (slučaj povrijeđenog neosiguranog radnika), te pozvao nadležne, a pogotovo inspekcije na svim nivoima, da izvrše kontrole.
Drugo pitanje se odnosilo na preporuke revizije Budžeta za 2019.god, odnosno da li je sprovedena mjera gdje je naloženo da jedan od uposlenika Općine izvrši više od 20.000 KM u Budžet Općine Kalesija, koje je potrošio na navodna “službena putovanja”, u kojima je čak plaćena i privatna saobraćajna kazna iz budžeta.
Treće pitanje se odnosilo na stanicu u kalesijskom naselju Petrovice, koja je prije nekoliko godina doslovno uklonjena preko noći prilikom izvođenja radova čiji je naručilac Općina Kalesija. Mještani Petrovica, ali i svi koji koriste ovu dionicu puta, imaju problema jer se autobusi i ostali prevoznici zaustavljaju na glavnoj saobraćajnici i ugrožavaju sigurnost saobraćaja i isti usporavaju.
Naročite probleme imaju mještani Petrovica, koji čekaju na trotoaru na svim vremenskim uslovima tokom godine.

VIDEO: Pogledjate 3 vijećnička pitanja od  Muje Mujkića

Mujo Mujkić (NiP) je također imao 3 vijećnička pitanja.
Prvo pitanje se odnosilo na problematiziranje činjenica da OV Kalesija povodom Dana nezavisnosti, 1.marta, nije imalo svečanu sjednicu OV Kalesija, te kritika na račun predsjedavajućeg koji aposlutnu vlast prepušta u ruke načelnika.
Drugo pitanje je bilo prema JZU Dom zdravlja Kalesija – kada će ova ustanova postati servis građanima, te kada će menadžment riješiti brojne probleme u ovoj ustanovi.
Treće pitanje je upućeno Kantonalnom pravobranilaštvu, zbog “osakaćenosti” Općine Kalesija i odluke OV Kalesija o sjmeni pravobranioca, o  eventualnim mogućnostima stavljanja van snage odluke o prodaji općinskog zemljišta pored pruge, gdje je izražena sumnja da se radi o fiktivnim kupovinama, odnosno da su određena lica kupila zemljište za treća lica, te da Općina Kalesija ne smije biti dio takve priče.

(NKP.ba)